Esko Kiviranta- Edustajasi Eduskunnassa -

Verovelvollisen oikaisuaika tuloverotuksessa lyhenee

(Julkaistu Käytännön Maamies -lehden numerossa 4/2016)

Hallitus antoi 17.3.2016 eduskunnalle laajan 558-sivuisen verotusmenettelyn ja veronkannon uudistamista koskevan esityksen. Esitys on valtaosin tekninen ja vailla poliittista mielenkiintoa. Uudistus tulisi voimaan 1.1.2017. Esim. verovuoden 2016 säännönmukaista tuloverotusta koskevaan verotuspäätökseen haettaisiin muutosta vielä nykysäännösten mukaan.

Esitys merkitsee veronoikaisun määräaikojen yhtenäistämistä eri verolajeissa. Yleinen määräaika olisi kolme vuotta. Määräajan laskemisen alkamisaika muuttuisi tuloverotuksessa siten, että se alkaisi jo verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta, kun se nykylain mukaan alkaa verovelvollisen verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Esim. verovuoden 2014 verotuksen oikaisuaika on alkanut 1.1.2016, mutta hallituksen esittämän lainsäädännön mukaan se olisi alkanut jo 1.1.2015.

Oikaisuajan muutos koskisi ensimmäisen kerran verovuodelta 2017 toimitettavaa tuloverotusta. Oikaisuaika olisi esityksen mukaan kolme vuotta verovuoden päättymisestä, ts. se alkaisi 1.1.2018 ja päättyisi 31.12.2020. Käytännössä siis maatalousyrittäjää ja metsänomistajaa koskeva oikaisuaika alkaisi jo ennen veroilmoituksen jättämisajan päättymistä. Tämä määräaikahan jatkuu alkutuottajalla verovuoden 2017 osalta helmikuun 2018 loppuun.

Nykylain mukaan verovuoden 2017 verotuksen oikaisuaika olisi viisi vuotta verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Verovuoden 2017 verotus päättyisi voimassa olevan lain mukaan 31.10.2018. Oikaisuaika alkaisi 1.1.2019 ja päättyisi 31.12.2023.

Käytännössä verovelvollisen oikaisuaika siis lyhenisi nykyisen oikaisuajan alkamisajankohdan perusteella tarkastellen viidestä vuodesta kahteen vuoteen, verovuoden päättymisestä laskien kuudesta vuodesta kolmeen vuoteen. Määräajan lyheneminen on radikaali.

Käytännössä verovelvollisen lyhyt oikaisuaika on Verohallinnon kauan valmistelema toive ja kumpuaa Verohallinnon halusta päästä eroon yrittäjien pitkästä oikaisumahdollisuudesta. Erityisesti KHO:n yrittäjälle myönteiset ennakkopäätökset ovat aika ajoin poikineet runsaasti oikaisuvaatimuksia. Ns. tavalliset palkansaajat ovat yritysmaailmaa harvemmin tarvinneet pitkän oikaisuajan suomaa keinoa.

Verottajankin oikaisuaika lyhenee valtaosassa tapauksia

Valtaosassa tapauksista myös veronsaajaa koskisi kolmen vuoden oikaisuaika verovuoden päättymisestä. Lakiesitykseen sisältyy kuitenkin tietty oikaisuaikojen epäsymmetria veronsaajan hyväksi, mitä nykylaki ei sisällä. Verohallinto voisi jatkaa oikaisuaikaansa eräillä laissa säädettävillä perusteilla yhdellä vuodella, siis neljään vuoteen verovuoden päättymisestä. Tämän lisäksi esitetään säädettäväksi perusteista, joilla veronsaajan oikaisuaika pitenisi kolmella vuodella, siis kuuteen vuoteen verovuoden päättymisestä. Näissä tapauksissa veronsaajan oikaisuaika ei lyhenisi nykyisestään laisinkaan.

Veronsaajan oikeudet oikaista verotusta verovelvollisen vahingoksi kolmen vuoden aikana verovuoden päättymisestä olisivat nykyistä laajemmat. Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi ei enää tänä kolmen vuoden aikana edellyttäisi puutteellista tai virheellistä ilmoitusta. Käytännössä se tarkoittaisi verotuksen toimittamisajan pitenemistä veronoikaisuaikojen päättymiseen saakka. Verovuoden 2017 osalta se merkitsisi sitä, että verotus olisi käytännössä avoin kaikenlaisille verotuksen oikaisuille verovelvollisen vahingoksi vuoden 2020 loppuun.

Nykylain mukaan verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi on tehtävä vuoden kuluessa verovelvollisen verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta, ts. nykylakia verovuoden 2017 verotukseen sovellettaessa vuoden 2019 loppuun mennessä.

Kirjoitus- tai laskuvirhe taikka sivullisilta saatuihin virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin perustuva verotus voidaan kuitenkin oikaista verovelvollisen vahingoksi kahden vuoden kuluessa verovelvollisen verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta, ts. nykylakia verovuoden 2017 verotukseen sovellettaessa vuoden 2020 loppuun mennessä.

Yhteenvetona edellisestä voidaan todeta, että esitetyn lain mukaan voidaan korjata kolmen vuoden aikana verovuoden päättymisestä mikä tahansa virhe, kun nykylaki sallii noin pitkän ajan vain kirjoitus- tai laskuvirheen oikaisun tai sivulliselta saatuun virheelliseen tietoon perustuvan verotuksen oikaisun.

Veronsaajan oikaisu harvoissa tapauksissa kolmen vuoden jälkeen

Uudistuksen hyviin puoliin erityisesti yrittäjän kannalta kuuluu se, ettei veronsaajakaan juuri olisi oikeutettu verotuksen oikaisuun sen jälkeen kun kolme vuotta on kulunut verovuoden päättymisestä. Tämä olisi kuitenkin tietyissä tapauksissa mahdollista.

Verohallinto voisi jatkaa säädettyä kolmen vuoden oikaisuaikaansa yhdellä vuodella jos 1) valvontatoimi on alkanut toisen viranomaisen antaman tai muualta saadun tiedon perusteella poikkeuksellisen myöhään taikka se vaatii viranomaisyhteistyötä ja 2) verovelvollinen on antanut asiaa koskevan ilmoituksen tai muun selvityksen poikkeuksellisen myöhään taikka valvontatoimen kohteena oleva verovelvollinen vaikeuttaa olennaisesti valvontatoimen suorittamista.

Kolmesta kuuteen vuoteen pidennetty verotuksen oikaisuaika voisi liittyä siirtohinnoitteluoikaisuun, tietyssä etuyhteydessä olevien liiketoimen osapuolten yritys- tai rahoitusrakennejärjestelyihin tai tietoon, joka on saatu muussa kuin automaattisessa kansainvälisessä tietojenvaihdossa.

Jatkettu tai pidennetty oikaisuaika ei juuri koskisi maa- ja metsätalousyrittäjää.

Varsinais-Suomen vaalipiiri