Esko Kiviranta- Edustajasi Eduskunnassa -

Valinnanvapauden käytäntöön vieminen pohdituttaa yhä

Hallitus on pala palalta ratkonut sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yksityiskohtia. Valmistelu etenee ja on nyt raa'assa kirjoitustyövaiheessa. Ylivoimaisesti vaikein asia on se, miten valinnanvapaus terveyspalveluissa toteutetaan. Tavoite on saada aikaan kesän alkupuolella esitykset, jotka voitaisiin lähettää lausuntokierrokselle kuntien ja muiden toimijoiden arvioitavaksi.

Viime marraskuun linjauksessa lähdettiin siitä, että kaikki maakunnat olisivat sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjinä, mutta jotkut maakunnat yhdessä toisen maakunnan kanssa. Tarkempi pohdinta ja perustuslakisyyt johtivat siihen, että kaikki maakunnat nyt kuitenkin on määritelty yhdenvertaisiksi palvelujen järjestäjiksi maakunnallisen itsehallinnon periaatteen mukaisesti.

Valtio olisi soten pääasiallinen rahoittaja. Valtion rahoitusta täydentäisivät lähinnä asiakasmaksuista saatavat tulot. Maakunnan verotusoikeudesta luovutaan. Tätä perustellaan sillä, että kysymyksessä on laajakantoinen verojärjestelmän muutos, jonka tulee perustua riittävän laaja-alaiseen valmisteluun. Myös on valiteltu sitä, ettei aika riitä maakuntaveron valmisteluun, eikä se riitäkään, jos valmistelua ei edes kunnolla aloiteta. Syyt maakuntaverosta luopumiseen ovat kuitenkin tosiasiassa puhtaasti poliittisia.

Toiminta ei voi pitkällä tähtäyksellä nojautua kokonaan valtion piikkiin. Maakuntahallinnolla pitää olla joku kannuste taloudellisuuteen ja säästäväisyyteen.

Todennäköisiin vaihtoehtoihin kuuluu siis ainakin pitemmällä tähtäyksellä maakuntavero, jota täydentäisi alueellisesti tasapuoliset palvelut varmistava maakunnan valtionosuus, kuntien valtionosuuksien tapaan. Maakuntaveroprosentti ei saisi kovin paljon vaihdella maakunnittain. Jatkovalmistelussa on ratkaistava, miten kunnallisveroprosenttien alentaminen on toteutettavissa, kun sosiaali- ja terveystoimen rahoitusvastuu poistuu kunnilta.

Kuntien ja kuntayhtymien sote-tehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy maakuntien palvelukseen. Sote-palveluihin liittyvät varat ja velvoitteet siirtyvät maakunnille. Kuntien rakennukset eivät kuitenkaan siirry, vaan maakunnat vuokraavat niitä. Yhteisiä ratkaisuja etsitään myös kuntien kiinteistöjen korjausvelasta aiheutuvaan rasitukseen. Kuntien käyttämättä jääviä kiinteistöjä ei jätetä yksittäisten kuntien rasitteeksi.

Valinnanvapautta suunnitellaan ainakin perusterveyshuoltoon, mutta sen ulottamista erikoistason sote-palveluihinkin on väläytelty. Maakunta yhtiöittäisi palvelujen tuotantoaan, joka kilpailisi yksityisten osakeyhtiöiden tai muiden palveluntarjoajien kanssa. Tavoitteena on tietenkin toiminnan tuottavuuden aikaisempaa parempi mitattavuus ja tätä kautta kustannusten säästäminen. Tärkeää on huomata, että valinnan lopulta tekee palvelujen käyttäjä, joka vuosittain valitsisi julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimijan omaksi palveluntuottajakseen.

Esko Kiviranta
kansanedustaja, Sauvon kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Varsinais-Suomen vaalipiiri