Esko Kiviranta- Edustajasi Eduskunnassa -

Tuleeko kunnista sittenkin talonmieskuntia?

Korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvoksen virasta eläkkeellä oleva, sprintterinä mainetta niittänyt Lauri Tarasti sai 20.11.2015 hänelle sopivan pikatehtävän tehdä 22.1.2016 mennessä selvityshenkilönä esitys siitä, mitkä tehtävät sote-palvelujen lisäksi siirtyvät maakuntahallinnolle. Tarastin selvitys oli äärimmäisen yksityiskohtainen ja jäi huonon jäsentelyn vuoksi vaikeasti hahmotettavaksi.

Jo aiemmin on pidetty selvänä, että maakunnan liitoille kuuluvat tehtävät ja ELY-keskusten elinkeinotoiminnan kehittämiseen liittyvät tehtävät siirtyvät maakunnille. Nyt Tarasti esittää, että myös nykyisin TE-toimistojen hoitamien elinkeinotoiminnan kannalta tärkeiden yritys- ja työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille. Samoin pelastustoimi siirrettäisiin maakunnille.

Helsingin Sanomat arvioi pääkirjoituksessaan, että maakuntahallinnon toteuduttua kunnille jää vain sellainen tehtäväkokonaisuus, jota voisi kutsua talonmieskunnaksi. Jos Tarastin esitys toteutuu, Helsingin Sanomat ei ole varsin väärässä.

Kunnille näyttäisivät jäävän varmuudella peruskoulu, päivähoito, vapaa-ajan toimi sekä elinkeinopolitiikka ja kunnan muu kehittäminen. Myös lukiot ilmeisesti jäisivät kuntien vastuulle, kun taas toisen asteen ammatillisen koulutuksen asemasta on käyty keskustelua.

Maataloushallinto siirtyisi kunnista ja aluehallintovirastoista pääosin maakuntien ja osin keskusvirastojen Eviran ja Mavin hoidettavaksi. Maakunnille siirtyisi myös kunnallisille paikallisyksiköille nykyisin kuuluva lomituspalvelujen hallinnointi, samoin kuin eläinlääkäripalvelujen järjestämisvastuu.

Kaiken kukkuraksi Tarasti esittää, että järjestämisvastuu rakennusvalvonnasta kuuluisi maakunnille, mutta sellainen kunta tai kunnat yhdessä, jotka täyttäisivät rakennusvalvonnan palvelujen tuottamisen vähimmäisedellytykset, voisivat kuitenkin halutessaan ottaa nämä tehtävät hoitaakseen maakunnalta. Käytännössä pienten maaseutukuntien rakennusvalvonta, johon sisältyy myös rakennuslupien myöntäminen, olisi tulilinjalla. Kun tähän lisätään Tarastin esitys, jonka mukaan maakunnalle kuuluisi maakuntakaavan laatimisen lisäksi myös kuntakaavoituksen edistämis- ja ohjaustehtävät, voi kysyä, mitä jäisi jäljelle etenkään pienten maaseutukuntien itsenäisestä asema- ja yleiskaavoitusvallasta.

Esko Kiviranta
kansanedustaja, Sauvon kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Varsinais-Suomen vaalipiiri