Esko Kiviranta- Edustajasi Eduskunnassa -

Osuuskunnan jäsenen verotus taas työn alla

(Julkaistu Käytännön Maamies -lehden numerossa 5/2014)

Valtiovarainministeriössä on koko alkuvuosi valmisteltu jälleen ahkerasti osuuskunnan jäsenen verotuksen muutosta, kun viime syksynä esillä olleet muutossuunnitelmat kilpistyivät poliittiseen vastustukseen ja osuustoimintaväen yli puoluerajojen vaikuttavaan voimaan. Nyt valtiovarainministeriön vero-osasto on lähettänyt 12.5.2014 päivätyllä lausuntopyynnöllä hallituksen uuden esitysluonnoksen laajalle lausuntokierrokselle, joka päättyy 2.6.2014. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015.

Kysymyksessä on luonnos hallituksen esitykseksi osuuskunnan ylijäämän verotusta koskevien säännösten muuttamisesta. Osuuskunnan jakamasta voitosta käytettäisiin verolainsäädännössä jatkossa osuuskuntalain mukaista termiä ylijäämä. Verolainsäädännössä ei enää käytettäisi termiä osuuspääoman korko.

Osuuskunnan jäsenen verotus

Pellervolaiset osuuskunnat eivät ole julkisesti noteerattuja. Esitysluonnoksen mukaan muusta kuin julkisesta noteeratusta osuuskunnasta saadusta ylijäämästä olisi henkilökohtaisen tulon tulonlähteessä 25 prosenttia veronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttia verovapaata tuloa 2500 euroon saakka. Tämän 2500 euron rajan ylittävältä osalta ylijäämästä 85 prosenttia olisi veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa.

Nykylain mukaan vastaava ylijäämä (osuuspääoman korko) on luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle kokonaan verovapaata tuloa 1500 euroon saakka ja tämän 1500 euron ylittävältä osalta 70 % on veronalaista pääomatuloa ja 30 % verovapaata tuloa. Uudistuksen jälkeen tästä 1500 eurosta olisi verovapaata tuloa 1125 euroa ja lopusta 375 eurosta maksettaisiin 30 tai 32 % pääomatulon veroa, euroissa 112,50-120 euroa. Vastaavasti 10 000 eurosta olisi nykyjärjestelmän mukaan 5950 euroa veronlaista pääomatuloa ja 4050 euroa verovapaata tuloa, esitysluonnoksen mukaan 6975 euroa veronlaista pääomatuloa ja 3025 euroa verovapaata tuloa. 2500 euron tapauksessa verovapaa osuus toki kasvaisi 1500 eurosta 1875 euroon veronalaisen pääomatulon noustessa nollasta 625 euroon.

Esitysluonnoksen perusteluissa sanotaan "hauskasti", että nykyisen 1500 euron verovapaan osuuden muuttuessa" kevyesti" verotetuksi 2500 euron osuudeksi osuuskunnan ylijäämänjaon verotuksessa toteutettaisiin samantasoinen muutos kuin listaamattoman osakeyhtiön osinkoverotuksessa verovapaan osingon poistuessa. Toki luvut ovat aivan eri tasolla osuuskunnassa kuin listaamattomassa osakeyhtiössä, sillä osakkeiden matemaattisen arvon 8 %:n tuoton riittäessä käsitellään listaamattoman osakeyhtiön osinko 1.1.2014 alkaen 150 0000 euroon saakka 25-prosenttisesti veronalaisena pääomatulona (37 500 euroa) ja 75 - prosenttisesti verovapaana tulona (112 500 euroa).

Jos verovelvollisen muusta kuin julkisesti noteeratusta osuuskunnasta saamaan ylijäämään sisältyy elinkeinotoiminnan tai maatalouden tuloa, ylijäämän katsottaisiin luonnoksen mukaan 2500 euroon asti kohdistuvan henkilökohtaiseen tuloon, maatalouden tuloon ja elinkeinotoiminnan tuloon tässä järjestyksessä. Nykylain mukaan vastaavasti 1500 euron kokonaan verovapaa osa kohdistuu eri tulolähteisiin tässä järjestyksessä.

Henkilökohtaisen tulolähteen tuloa on osuuskaupan, osuuspankin ja Metsäliitto Osuuskunnan ylijäämä. Osuusmeijerin, lihaosuuskunnan ja Munakunnan ylijäämä on taas maatalouden tulolähteen tuloa.

Esitysluonnoksen mukaan maatalouden ja elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluva ylijäämä olisi 2500 euroon saakka 25-prosenttisesti veronalaista maatalouden/elinkeinotoiminnan tuloa ja 75-prosenttisesti verovapaata tuloa. 2500 euroa ylittävältä osalta ylijäämä olisi 75-prosenttisesti veronalaista maatalouden/elinkeinotoiminnan tuloa ja 25-prosenttisesti verovapaata tuloa. Veronalainen osuus siis jakautuisi molemmissa tapauksissa maatalouden/elinkeinotoiminnan nettovarallisuustilanteen mukaan pääoma- ja ansiotulo-osuuksiin, eikä 100-prosenttisesti verovapaan tulon sisältymismahdollisuutta (max 1500 euroa) myöskään maatalouden/elinkeinotoiminnan tulolähteessä enää tunnettaisi.

Maataloutta ja elinkeinotoimintaa harjoittavia osuuspääoman korkoa saaneita luonnollisia henkilöitä on noin 13 000, ja heistä yli 90 prosenttia on saanut kaiken kaikkiaan vuosittain osuuspääoman korkoa enintään 1500 euroa ja se on siis ollut verovapaata tuloa. Uusien säännösten mukaan valtaosa maatalouden ja elinkeinonharjoittajille maksetuista osuuspääoman koroista tulisi olemaan 25-prosenttisesti veronalaista maatalouden tai elinkeinotoiminnan tuloa.

Osuuskunnan ylijäämänpalautuksen vähennyskelpoisuus

Ylijäämänpalautuksen vähennyskelpoisuutta osuuskunnan tuloverotuksessa ehdotetaan esitysluonnoksen mukaan rajattavaksi. Perinteinen tuottajaosuuskunta voisi kuitenkin edelleen vähentää jäsenilleen jakamansa ylijäämän, jos ylijäämänjako jäsenten kesken on määräytynyt jäsenten käyttämien osuuskunnan palvelujen perusteella. Kuluttajaosuuskuntia se ei enää koskisi.

Ylijäämänpalautus olisi maatalouteen, elinkeinotoimintaan tai muuhun tulonhankkimistoimintaan liittyvänä tulona kokonaan jäsenen veronalaista tuloa. Jos kuluttajaosuuskunta maksaisi sille vähennyskelvotonta ylijäämänpalautusta, se olisi jäsenelle verovapaata.

Tavanomaisten asiakashyvitysten (ns. bonusten) verokohtelu ei muutu.

Ehdotettujen osuuskunnan ja sen jäsenten verotusta koskevien muutosten arvioidaan lisäävän vuoden 2015 verotuottoja yhteensä noin 10-15 miljoonaa euroa.

Varsinais-Suomen vaalipiiri