Esko Kiviranta- Edustajasi Eduskunnassa -

Orjajärjestelmään?

Hallitus haluaa panna kuntakentän uuteen järjestykseen. Se käyttää termiä "vahva peruskunta". Tämä merkitsee jättikuntien muodostamista ja käytännössä paikallishallinnon romuttamista. Kuntarajoja piirtelee valtiosihteeriryhmä, jota ainakaan kunnallinen kokemus ei rasita. Hallitus tarjoaa suuruuden ekonomiaa, sokeaa luottamusta suureen kuntakokoon.

Todellisuudessa on kysymys maaseutukuntien verovarojen ottamisesta keskuskaupungin tarpeisiin. Maaseudun asukkaat joutuisivat hakemaan yhä useammat palvelut keskuskaupungista. Lähipalvelut jäisivät pikku hiljaa historiaan. Keskuskaupungin ympärille rakentuva niin sanottu vahva peruskunta muistuttaisi käytännössä orjajärjestelmää.

Ennen vaaleja kokoomus ja sosialidemokraatit vakuuttivat kansalaisille, että pakkoliitoksiin ei tulla turvautumaan. Välittömästi vaalien jälkeen nämä puolueet näyttivät taas oikean karvansa. Uutta kuntakarttaa laatiessaan ne ovat mitä ilmeisimmin valmiita käyttämään järeintä asetta - kuntien pakkoliitoksia. Tämä ilmenee siinä, että hallituksen julistuksen mukaan kuntauudistus tulee voimaan vuonna 2015 ja sillä siisti.

Hallitus harjoittaa käskytyspolitiikkaa: valtiovalta sanelee kuntarakenteen. Tällainen käskyttämiseen ja pakkoon perustuva politiikka on väärää politiikkaa. Pakolla uhkailu vie kaiken pohjan uudistuksen onnistumiselta. Kunta on paikallisten ihmisten yhteisö. Jokainen kunta on oman alueensa kehittämiskeskus. Kuntapäättäjien tulee itse saada päättää kunnan asioista.

Kuntauudistus rakentuu ajatukselle, jonka mukaan kuntakoon kasvattaminen parantaa kunnan toiminnan tuottavuutta. Näin ei kuitenkaan ole. Tilastoja tutkimalla voidaan todeta, että suuri kuntakoko ei takaa mainittavia säästöjä kuntataloudessa eikä tuottavuuden kasvua. Sen lisäksi on merkille pantavaa, että kuntaliitosten toteuttaminen jo itsessään kasvattaa liitoskuntien menoja moniksi vuosiksi eteenpäin.

Hallitus kurittaa kuntia joka tavalla. Hallitus leikkaa kuntien valtionosuuksia ensi vuonna kylmäverisesti. Kuntien valtionosuuksien leikkaukset tietävät kunnille ja erityisesti maaseudun kunnille varmaa taloudellista ahdinkoa.

Hallituksen veropoliittiset ratkaisut kurittavat pieniä kuntia ja suosivat suuria kaupunkeja. Kuntien yhteisövero-osuuden korotusta jatketaan ja se maksetaan viidellä prosentilla korotettuna vuosina 2012 ja 2013. Tästä ratkaisusta hyötyvät eniten suuret kaupungit, joissa on teollisuutta ja muuta yritystoimintaa. Kiinteistövero siirretään verotulojen tasauksen ulkopuolelle. Tästäkin hyötyvät valtaosin suuret kaupungit.

Ei ihme, että kunnissa on nousemassa laajapohjainen kuntauudistuksen vastustus. Uudistuksen kiivas aikataulu vielä lisää hämmennystä ja suoranaista hermostuneisuutta kunnissa. Kunnista on viety työrauha.

Kuntarakenteen uudistamisen asemesta huomio tulee kiinnittää palvelujen järjestämiseen. Kuntalaisen kannalta olennaista on, että palvelut saa läheltä ja helposti. Liian suuri kuntakoko kaventaa kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja vieraannuttaa kuntalaisia päätöksenteosta.

- Esko Kiviranta
Varsinais-Suomen vaalipiiri