Esko Kiviranta- Edustajasi Eduskunnassa -

Loputkin verolait valmiiksi ennen joulua

(Julkaistu Käytännön Maamies -lehden numerossa 12/2017)

Hallitus antoi, kuten tavanomaista on, pääosan valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen liittyvistä verolakiesityksistä syyskuussa talousarvioesityksen yhteydessä. Loput verolakiesitykset tippuivat syksyn mittaan eduskunnan käsittelyyn.

Kiinteistöverolain muutos

Hallitus antoi 5.10.2017 eduskunnalle kiinteistöverolain muutosesityksen, jossa se ehdotti yleisen kiinteistöveroprosentin sekä muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin ala- ja ylärajaa korotettavaksi 0,93-1,80 prosentista 1,03-2,00 prosenttiin. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin ala- ja ylärajaa esitettiin korotettavaksi 0,41-0,90 prosentista 0,45-1,00 prosenttiin.

Eduskunta hyväksyi esityksen muutettuna niin, ettei kiinteistöveroprosenttien alarajoja koroteta. Ylärajoja sen sijaan korotettiin esityksen mukaan. Yleisen kiinteistöveroprosentin sekä muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin korotusmahdollisuutta voidaan soveltaa ensimmäisen kerran vuodelta 2018 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin korotusmahdollisuutta vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa.

Pieneen vesi- ja tuulivoimalaitokseen, jonka nimellisteho on enintään 10 megawattia, sovelletaan yleistä kiinteistöveroprosenttia. Yli 10 megawatin voimalaa koskee erityinen korkeampi kiinteistöverotusmahdollisuus kiinteistöveroprosentin ylärajan ollessa 3,10. Vuoden 2018 kiinteistöverotuksesta lähtien 10 megawatin tulorajan ylittyminen lasketaan yhteisen liittymispisteen kautta sähköverkkoon kytkettyjen voimalaitosten yhteenlasketun nimellistehon perusteella (ns. piuhamalli). Muutos kohdistuu käytännössä tuulivoimaloihin.

Eduskunta hyväksyi esitykset.

Polttoaineiden valmisteveron muutos

Hallitus antoi 12.10.2017 eduskunnalle esityksen, joka sisältää mm. nestemäisten polttoaineiden valmisteveron korotuksia.

Kevyen polttoöljyn hinta nousee 1.1.2018 alkaen 1,88 senttiä litralta ja raskaan polttoöljyn 2,24 senttiä kilogrammalta arvonlisävero huomioon ottaen.

Polttoöljyn valmisteveron painopiste siirtyy entistä enemmän energiasisältöverosta hiilidioksidiveroon. Maataloudelle hiilidioksidiveron osuutta ei 1.1.2014 alkaen ole palautettu. Tämä heikennys toteutettiin jo pääministeri Jyrki Kataisen hallituskaudella. Valmisteveron energiasisältövero palautetaan maataloudelle kokonaan.

Eduskunta hyväksyi esitykset.

Nestekaasun valmistevero tulisi saada palautuksen piiriin

Käytännön Maamies -lehdestä 10.11.2017 tulleen virikkeen johdosta otin valtiovarainvaliokunnan verojaoston kokouksessa esille sen, että nestekaasun valmisteveroa ei nykylain mukaan palauteta lainkaan maataloudelle ja että nestekaasun käyttö maataloudessa on selvässä kasvussa. Nestekaasun käyttäjiä on jo nyt parisenkymmentä ja käyttö tapahtuu lähinnä viljankuivatuksessa, myös rahtikuivatuksessa. Olisi yhdenvertaista ja neutraalia palauttaa polttoöljyn valmisteveron tavoin myös nestekaasun valmisteveron energiasisältövero maataloudelle.

Nestekaasun valmistevero on valtaosin (17,53 snt/kg) hiilidioksidiveroa, jota ei polttoöljystäkään ole 1.1.2014 alkaen palautettu. Sen sijaan valmisteveron energiasisältövero olisi loogista palauttaa kokonaan (9,01 snt/kg). Satovahinkoihin liittyvä polttoöljyn valmisteveron palautus kohdistuu pakostakin hiilidioksidiveroon, koska energiasisältövero jo kokonaan palautetaan. Myös nestekaasun tulee vastaavasti saada hiilidioksidiveron palautusta.

Aloitteellisuuteni ei vuoden 2018 valtion talousarvion aikataulusyistä johtanut vielä lain muutokseen, mutta valtiovarainvaliokunta hyväksyi mietintöönsä seuraavan lausuman, joka toivon mukaan antaa asiaan vaikuttamisessa "kättä pitempää" jatkossa:

"Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää maatalouden energiatuotteiden valmisteveron palautusjärjestelmän neutraalisuuden suhteessa maataloudessa käytettäviin eri polttoaineisiin. Selvityksessä on otettava huomioon nestekaasun ja bionestekaasun lisääntyvä käyttö maataloudessa."

Alkoholiverolain muutos

Hallitus antoi 2.11.2017 eduskunnalle esityksen, joka korottaisi alkoholijuomien valmisteveroa 1.1.2018 alkaen.

Veronkorotus painottuu lievästi muihin kuin väkeviin alkoholijuomiin. Mietojen käymisteitse valmistettujen juomien valmisteveroa korotettaisiin 15,4 prosenttia, viinin veroa 12,7 prosenttia, oluen veroa 10,6 prosenttia ja välituotteiden veroa keskimäärin 9,5 prosenttia ja väkevien alkoholijuomien veroa 4,8 prosenttia. Keskimäärin alkoholijuomien valmisteveroa korotettaisiin noin 10 prosenttia.

Alkoholijuomien vähittäismyyntihinnat nousisivat arviolta keskimäärin noin viisi prosenttia.

Eduskunta hyväksyi esityksen.

Autoverolain muutos

Hallitus antoi 23.11.2017 eduskunnalle autoverolain muutosesityksen, joka liittyy vuoden 2018 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen. Esityksen mukaan taksien nykyinen 4800 euron suuruinen autoveron alennus poistetaan. Esitys liittyy lupakiintiöiden sekä lupiin liittyvien ajo- ja asemapaikkavelvoitteiden sekä hintasääntelyn poistumiseen 1.7.2018 alkaen. Verotuen poistuminen tapahtuu kuitenkin vaiheittain pitkän siirtymäajan kuluessa. Verotuki alenee 1.7.2018 3000 euroon, 1.7.2019 2400 euroon, 1.7.2020 1200 euroon ja poistuu kokonaan 1.7.2022 tai sen jälkeen rekisteröidyiltä takseilta.

Isot esteettömät taksit ja koulukuljetustaksit vapautetaan kokonaan autoverosta.

Esityksen käsittely siirtyi kevätistuntokauteen 2018.

Varsinais-Suomen vaalipiiri