Esko Kiviranta- Edustajasi Eduskunnassa -

Littoistenjärveen parannusta hallituksen kärkihankkeen avulla

Kaarinan ja Liedon rajalla sijaitseva Littoistenjärvi on tunnetusti kärsinyt jo pitkään liiallisesta ravinteiden kertymisestä, järveä on yritetty kunnostaa useilla perinteisillä menetelmillä mm. hoitokalastuksella kuitenkin toimet eivät ole tuottaneet riittävää tulosta järven tilanteeseen

Ympäristöministeriö on nyt myöntänyt 175 000 euroa järven osakaskuntien hoitokunnalle järven fosforipitoisuuden laskemiseksi kemikaalein, tämän lisäksi hankkeessa selvitetään, miten fosoforipitoisuudet pidetään myös jatkossa matalammalla tasolla

Järven ympäristössä on paljon asutusta, jonka lisäksi järvellä on merkitystä laaja-alaisemminkin seutukunnan virkistyskohteena, kesäisin uintikohteena ja talvisin järvellä harrastetaan hiihtoa sekä avantouintia Kesäaikaan kuitenkin rehevöitymisestä johtuneet sinileväkukinnot ovat haitanneet ja jopa estäneet järven virkistyskäytön.

Tämänkaltaisilla hankkeilla on suuri merkitys alueen viihtyvyyteen ja laajemminkin Kaarinalaisten, sekä Lietolaisten vapaa-ajan viettoon.

On erittäin hienoa, että osakaskunnat ovat lähteneet määrätietoisesti parantamaan järven tilaa. Littoistenjärven kohdalla järven tilannetta parantamalla samalla vaikutetaan suoraan myös alueen asukkaiden viihtyvyyteen.

Varsinais-Suomen vaalipiiri