Esko Kiviranta- Edustajasi Eduskunnassa -

Kreikka on vedättämisen osaaja

Kreikka on jälleen saamassa euroalueen yhteisvastuun merkeissä lisälainaa jopa 90 miljardia euroa. Tietyssä vaiheessa pankinjohtaja, joka on aikansa kuunnellut huonosti asioitaan hoitavaa velallista, toteaa, ettei lisäluottoa enää tipu. Miksi euroalueen johtajat menettelevät toisin? Siksi, että euro on poliittinen hanke, ei taloudellinen hanke.

Euroalueen johtavat valtiot eivät halua Kreikan euroeroa siksi, että ne eivät halua päästää näkyviin niitä etuja, jotka Kreikan kansantaloudella olisi omaan valuuttaan siirtymisestä. Pelätään oman valuutan houkutuksen leviämistä lähinnä muihin Etelä-Euroopan enemmän tai vähemmän taloudellisesti kriisiytyneisiin valtioihin.

Kreikan talous korjaantuisi suhteellisen nopeasti oman valuutan käyttöönoton seurauksena. Selvää on, että Kreikan valuutta devalvoituisi heti vahvasti, arviolukuna 40-50 prosenttia suhteessa euroon. Kreikan turismielinkeinoista tulisi maailman kilpailukykyisimpiä. Oma ongelmansa olisi inflaation torjuminen, kuten aina devalvaation jälkeen.

Velkansa Kreikka voisi ilmoittaa maksavansa drakmoina, mikä merkitsisi automaattista velan leikkautumista ehkä puoleen nykyisestä. Se ei kuitenkaan olisi taloudellinen muutos nykytilanteeseen, vaan taloudellisten tosiasioiden tuleminen näkösälle. Loppuvelkaa Kreikka voisi aikanaan ehkä hoitaakin. Kreikan vähäosaiselle väestölle olisi alkuvaiheessa annettava humanitääristä apua.

Mutta vielä edullisempi kuin oma valuutta Kreikalle on yhteisvastuulla vedättäminen. Kreikka onnistui jälleen testaamaan menestyksellisesti sitä, kuinka paljon euroalue on vielä valmis maksamaan Kreikan pysymisestä eurossa. Kreikan euroero on kuitenkin lopulta kaikkien yhteinen etu. Jossain vaiheessa talouden peruuttamattomat lainalaisuudet kuitenkin voittavat vahvimmankin poliittisen tahdon.

Varsinais-Suomen vaalipiiri