Esko Kiviranta- Edustajasi Eduskunnassa -

Korkeakoulujen pääsykoejärjestelmän uudistaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö vaatii korkeakouluja luopumaan pitkää valmistautumista vaativista opiskelijavalinnoista vuoteen 2018 mennessä. Aikataulu on kireä ja on olemassa aito vaara, että nopealla aikataululla tehdyt muutokset aiheuttavat suurta vahinkoa.

Yliopistojen opiskeluvalinnoissa on viime vuosina pyritty painottamaan ylioppilastutkinnon ja lukion päättötodistuksen merkitystä aiempaa enemmän. Tämä suosii tutkimusten mukaan erityisesti naispuolisia hakijoita, jotka menestyvät lukio-opinnoissaan keskimäärin miehiä paremmin. Suosituimmille aloille sisään päässeiden opiskelijoiden sukupuolijakauma on pääsykoejärjestelmän ansiosta tasaantunut.

Uudistus on sikäli tervetullut, että toisen asteen koulutuksen jälkeisten välivuosien määrän kasvu on aito yhteiskunnallinen ongelma. Samalla on kuitenkin varmistettava reilu mahdollisuus kaikille päästä korkeakouluihin ja annettava toisen asteen opetuksessa riittävästi opinto-ohjausta ja tietoa tulevista uravaihtoehdoista. Näin oppilaat osaisivat paremmin valita lukioissa tulevaisuuden tavoitteitaan parhaiten tukevia aineyhdistelmiä ja panostamaan lukio-opiskeluun.

Pääsykoejärjestelmä on kuluttava ja vaatii hakijalta usein suuren panostuksen, jotta saa mieleisensä opiskelupaikan. Samalla se on kuitenkin palkitseva ja opettaa paljon alasta, jonne hakija on pyrkimässä. On erittäin vaikea rakentaa järjestelmää, joka olisi kaikille reilu ja yhteiskunnallisesti mahdollisimman tehokas. Näin ollen mielestäni paras ratkaisu olisi säilyttää mahdollisuus päästä sisään myös pelkän pääsykokeen avulla, mutta tämän kiintiön osuutta voisi pienentää esimerkiksi noin 20 prosenttiin hyväksytyistä hakijoista.

Esko Kiviranta
kansanedustaja, kesk.

Varsinais-Suomen vaalipiiri