Esko Kiviranta- Edustajasi Eduskunnassa -

Kehysriihi linjasi yrittäjän verotusta

(Julkaistu Käytännön Maamies -lehden numerossa 4/2013)

Osakeyhtiö kasvatti hallituksen kehysriihessä 21.3.2013 ylivoimaansa menestyvän yrittäjän verotuksellisesti edullisimpana yritysmuotona. Osakeyhtiön tuloveroprosentti laskee merkittävästi. Myös listautumattoman osakeyhtiön varakkaan osakkaan osinkoverotus lievenee. Maataloudessakin yhä useampien kannattaa selvittää itselleen, kannattaisiko siirtyä osakeyhtiömuotoiseen maatalouteen.

Osakeyhtiön (ja osuuskunnan) tuloveroprosentti alenee 24,5 %:sta 20 %:iin ensi vuoden alussa. Selvää on, että kun verovelvolliselle itselleen jatkossa jää 80 % korkeimman ansiotulon marginaaliveron jälkeisen noin 45 %:n asemesta, velkojen hoitaminen ja investointien tekeminen helpottuu merkittävästi. Tämä edellyttää monissa tapauksissa toimeentulon hankkimista muualta, esim. ulkopuolisina palkkatuloina. Toki tietenkin myös omasta osakeyhtiöstä voi nostaa palkkaa etenkin ansiotulon lievän verotusalueen puitteissa.

Listautumattoman osakeyhtiön osakkaan osinkoverotus muuttuu sekin todennäköisesti ensi vuoden alusta. Nykysäännöstön mukaan osakas voi nostaa tällaisesta yhtiöstä verovapaata pääomatulo-osinkoa vuosittain 9 % osakaskohtaisesta nettovarallisuudesta, kuitenkin enintään 60 000 euroa. Tältä osin 24,5 %:n yhteisövero jää ainoaksi verorasitukseksi. 60 000 euron ja 9 %:n tuoton erotuksen välisestä osinkotulosta 70 % käsitellään veronalaisena pääomatulona ja 30 % verovapaana tulona. 9 %:n tuoton ylittävästä osingon osasta 70 % käsitellään ansiotulona ja 30 % verovapaana tulona.

Uudessa osinkoverotuksessa osinkotulo verotetaan osakaskohtaisen nettovarallisuuden 8 %:in tuottoon asti siten, että 25 % käsitellään veronalaisena pääomatulona ja 75 % jätetään kokonaan verottamatta. Hallituksen vasemmistovoimille oli tärkeää kertoa tämä niille poliittisesti arka asia julkisuuteen siten, että osakkaan 8 %:n nettovarallisuustuottoa vastaava osinkotulon osuus verotetaan 7,5 tai 8 %:n mukaan riippuen siitä, ollaanko 30 vai 32 %:n pääomatuloverokannan alueella (25 % x 30 % = 7,5 %; 25 % x 32 % = 8 %). Yli yhden miljoonan euron suuruisen osakaskohtaisen nettovarallisuuden tapauksessa verovapaat osingot jopa kasvavat, jos vapaata omaa pääomaa on osingonjakoon käytettävissä. Sen sijaan osakaskohtaisen nettovarallisuuden jäädessä alle yhden miljoonan euron, joka on taitekohta, verovapaa osinko pienenee nykyisestä. Ihmetellä sopii, miksi hallitus halusi heikentää merkittävän yrittäjäjoukon kannustimia.

Suomeksi sanottuna tosiasia on, että 8 %:n nettovarallisuustuottoa vastaavasta osinkotulosta 25 % on veronalaista ja 75 % verovapaata pääomatuloa. 8 %:n nettovarallisuustuoton ylittävä osinkotulon osa taas verotetaan uudessa osinkoverojärjestelmässä kokonaan pääomatulona riippumatta siitä, mikä on osakaskohtainen nettovarallisuus tai onko sitä lainkaan. Osakeyhtiön tulovero ja osakkaan maksama osinkovero ovat yhteensä tältä osin 44 % / 45,6 % riippuen siitä, liikutaanko 30 vai 32 %:n pääomatuloveron alueella.

Ansiotulo-osinkoa ei enää muodostu lainkaan. Ansiotuloa voi kuitenkin saada aikaan osakeyhtiön suorittaman palkanmaksun kautta.

Osakeyhtiön maksama yhteisövero on voitonjakoerä, jonka pienentyminen mahdollistaa osingonjaon kasvattamisen. Tämän mahdollisuuden nekin listaamattomien osakeyhtiöiden omistajat, joiden osakaskohtainen nettovarallisuus ylittää yhden miljoonan euron rajan, tulevat täysimääräisesti käyttämään hyväkseen etenkin kun he todennäköisesti pitävät toteutuvaa osinkoverotuksen muutosta uskomattoman hyvänä, eivätkä luota näin edullisen verokohtelun pitkäkestoisuuteen. Tältä osin yhteisöveron huojennuksesta merkittävä osa voi matkata kasvaneina osinkoina veroparatiiseihin. Erityisen mahdollista tämä on siksi, etteivät investoinnit tällä hetkellä yleisesti houkuta, koska talouden perusteissa ei etenkään euroalueella ole tapahtunut muutosta myönteiseen suuntaan.

Pörssiyhtiöiden osakkeenomistajat eivät koe osakeyhtiön tuloveroprosentin alentumista omaksi veronalennuksekseen. Sen sijaan he kokevat sijoittajina erittäin negatiiviseksi pörssiyhtiön osinkoveron nousun 30 / 32 %:iin. Tähän asti ko. osinkovero on ollut progressiosta riippuen 21 / 22,4 %, koska osingosta 70 % on käsitelty veronalaisena pääomatulona ja 30 % verovapaana tulona.

Pääomatulon verotus muutettiin progressiiviseksi 1.1.2012 lähtien. Verotettavat pääomatulot, jotka lasketaan yhteen, verotetaan 50 000 euroon asti 30 %:n verokannan mukaan ja tämän rajan ylittävältä osalta 32 %:n mukaan. Nyt hallitus ilmoittaa alentavansa ko. pääomatuloverotuksen progressiorajaa 50 000 eurosta 40 000 euroon. Tämäkin toteutuu todennäköisesti ensi vuoden alusta. Pääomatuloihin lukeutuu mm. puun myyntitulo ja maatalouden tulon pääomatulo-osuus, joiden verotus siis tapauskohtaisesti voi kiristyä etenkin kun kaikki verotettavat pääomatulot käsitellään yhtenä kokonaisuutena.

- Esko Kiviranta
Varsinais-Suomen vaalipiiri