Esko Kiviranta- Edustajasi Eduskunnassa -

Kasvun jatkuminen edellyttää onnistunutta asuntopolitiikkaa

Tarkastusvaliokunta sai tänään käsiinsä valmiin tutkimuksen koskien asuntopolitiikan kehittämiskohteita. Itselläni oli kunnia toimia tutkimusta ohjanneen ryhmän puheenjohtajana. Suomessa talous kasvaa ja työttömyys vähenee vihdoinkin kymmenen vuoden jälkeen. Asuntopolitiikalla on jatkossa entistä suurempi rooli kasvun edistämisessä.

Yhä useampi suomalainen haluaa asua kaupungissa ja kaupungistuminen etenee. Asuntojen korkea hinta on kuitenkin suuri ongelma, josta kärsivät etenkin pienituloiset. Tutkijoiden lääkkeenä on asuntotuotannon kasvattaminen. Kaupunkien on huolehdittava siitä, että niillä on riittävästi kaavoitettua maata ja että rakentajat rakentavat, eivätkä jää odottamaan parempaa hintaa. Riittävä tarjonta vähentää vinoutumista ja sitä kautta asumistukimenoja, jotka ovat kasvaneet jatkuvasti ja ovat jo kahden miljardin luokkaa vuosittain.

On hyvä, että asuntorakentamisen byrokratiaa on purettu ja sitä työtä pitää edelleen jatkaa. Asuntopolitiikka on omissa käsissämme, se kuuluu kansallisen päätöksenteon piiriin.

Suomessa on vahva rakennemuutos käynnissä. Suunta on kaksijakoinen, toisaalta ihmiset pakkaantuvat kaupunkeihin ja toisaalta pienemmät vahvan vientiteollisuuden ja matkailun paikkakunnat kärsivät työvoimapulasta. Kasvun varmistamiseksi asuntotuotantoa tarvitaan kummassakin paikassa.

Tutkimuksen aiheena oli tutkia pääkaupunkiseudun ja suurten kaupunkiseutujen asuntopolitiikkaa. Oman tutkimuksen tarvitsevat myös pienemmät kaupungit, joihin syntyy äkillinen suuri työvoiman tarve, kuten on käynyt Uudessakaupungissa. Vahvan talouskasvun oloissa vastaavia kaupunkeja voi tulla lisää.

Kansanedustaja, tarkastusvaliokunnan jäsen Esko Kiviranta

Varsinais-Suomen vaalipiiri