Esko Kiviranta- Edustajasi Eduskunnassa -

Energiakuluihin helpotusta verotuksen kautta

(Julkaistu Käytännön Maamies -lehden numerossa 5/2022)

Energian hintojen äkillinen nousu aiheuttaa painetta keventää kuluttajan maksurasitusta ja alentaa yrittäjän kustannuksia. Pahin on luultavasti edessäpäin. Toistaiseksi hallitus on päättänyt tuloverotuksen työmatkavähennyksen korottamista ja maatalouden polttoöljyn energiaveron lisäpalautusta koskevista esityksistä.

Työmatkavähennystä parannetaan kahta kautta: korottamalla kilometrikohtaista matkakuluvähennystä ja korottamalla matkakuluvähennyksen vuotuista enimmäismäärää. Kumpikin muutos koskisi vain kuluvaa vuotta 2022. On kuitenkin enemmän kuin todennäköistä, että niiden voimassaoloa tullaan muodossa tai toisessa jatkamaan. Muutokset voidaan ottaa huomioon myös ennakkoperinnässä.

Kilometrivähennys

Kilometrikohtaisen työmatkavähennyksen määrä omalla autolla kuljettaessa vuoden 2022 verotuksessa 30 senttiä kilometriltä ja käyttöetuautolla kuljettaessa 24 senttiä kilometriltä silloin, kun halvimpana kulkuneuvona pidetään muuta kuin julkista kulkuneuvoa. Tähän asti kilometrikohtaisen työmatkavähennyksen määrä on perustunut Verohallinnon päätökseen. Nyt se siirretään lakiin. Verohallinto on matkakuluvähennyksen määrää vahvistaessaan ottanut huomioon ne kohtuulliset lisäkustannukset, jotka verovelvolliselle aiheutuvat oman auton käyttämisestä asunnon ja työpaikan väliseen matkaan. Näitä lisäkustannuksia ovat lähinnä auton muuttuvat kustannukset, kuten rengaskulut, korjaus- ja huoltokulut, polttoainekulut sekä se auton pääoma-arvon aleneminen, joka aiheutuu autolla ajetuista lisäkilometreistä. Samat kuluperusteet ovat jatkossakin käytössä. Vuoden 2021 verotuksessa oman auton työmatkavähennys on 25 senttiä kilometriltä. Korotus vuodelle 2022 on siis 5 senttiä, kun vähennys nousee 30 senttiin.

Luontoisetuna saadun käyttöetuauton ollessa kyseessä luontoisedun saaja vastaa auton käyttövoima-, kuten polttoainekustannuksista itse. Vuoden 2021 verotuksessa käyttöetuauton työmatkavähennys on 19 senttiä kilometriltä, vuonna 2022 se on 5 senttiä korkeampi eli 24 senttiä kilometriltä. Käyttöetuauton ja vapaana autoetuna saadun auton työmatkavähennys on vuoden 2021 verotuksessa Verohallinnon ohjeen mukaan yhtä suuri, vaikka vapaaseen autoetuun sisältyy myös polttoaine. Vähennys on perustunut työsuhdeautojen kilometrikohtaisten luontoisetuarvojen laskennalliseen keskiarvoon. Sama käytäntö jatkunee myös verovuonna 2022.

Matkakuluvähennyksen enimmäismäärä

Vuotuisen matkakuluvähennyksen enimmäismäärä nousee vuodeksi 2022 8400 euroon, kun se vuoden 2021 verotuksessa on 7000 euroa. Matkakulut saa kuitenkin vähentää vain 750 euroa ylittävältä osalta. Enimmäisvähennyksen saa siis vuoden 2022 verotuksessa, kun matkakulut nousevat 9150 euroon. Vuoden 2021 verotuksessa vastaava luku on 7750 euroa. Näin ollen 7000 euron enimmäismäärä täyttyi, kun asunnon ja työpaikan välisiä matkoja oli v. 2021 enemmän kuin 31 000 kilometriä. Vastaava raja v. 2022 olisi 30 500 kilometriä. Jos työpäivien lukumääräksi oletetaan 220 päivää vuodessa, vähennys täyttyy noin 140 kilometrin päivittäisellä työmatkalla.

Verohallinnon määrittelemät edellytykset muun kuin julkisen kulkuneuvon käyttämiselle työmatkavähennyksen perusteena ovat varsin kireät ja yksityiskohtaiset. Ne löytyvät kunkin verovuoden lopulla Verohallinnon internet-sivuilla julkaistavista yhtenäistämisohjeista.

Vuoden 2020 verotuksessa matkakuluvähennystä myönnettiin noin 785 000 verovelvolliselle. Enimmäisvähennyksen tehneitä oli noin 26 000. Matkakuluvähennyksen korotusten verovaikutus on yhteensä noin 143 miljoonaa euroa.

Energiaveron lisäpalautus

Maatalouden kustannuskriisiä helpottavana, nopeavaikutteisena toimena maksetaan vuoden 2021 polttoöljyn käyttöä koskeva kertaluonteinen valmisteveron lisäpalautus. Lisäpalautusta maksetaan EU:n energiaverodirektiivin sallima enimmäismäärä, joka on kevyestä polttoöljystä 14,80 senttiä litralta, R-luokan biopolttoöljystä 6,35 senttiä litralta ja raskaasta polttoöljystä 17,17 senttiä kilogrammalta. Lisäpalautuksesta lähes 99 prosenttia koskee kevyttä polttoöljyä. ”Normaalipalautus” on kevyellä polttoöljyllä ja R-luokan biopolttoöljyllä 10,33 senttiä litralta. Raskaalla polttoöljyllä se on 11,59 senttiä kilogrammalta.

Lisäpalautuksen jälkeen kevyestä polttoöljystä ja R-luokan biopolttoöljystä jää maksettavaksi valmisteveroa 2,1 senttiä litralta ja huoltovarmuusmaksu, raskaasta polttoöljystä 1,5 senttiä kilogrammalta ja huoltovarmuusmaksu.

Lisäpalautusten verovaikutus on vuositasolla noin 45 miljoonaa euroa.

Sähkön osalta on jo käytössä EU-lainsäädännön sallima maksimipalautus 2,19 senttiä kilowattitunnilta. Maksettavaksi jää 0,05 senttiä kilowattitunnilta.

Polttoöljyn valmisteveron lisäpalautus maksetaan palautusta vuodelta 2021 säädetyssä määräajassa (helmikuun 2022 loppuun mennessä) hakeneille. Lisäpalautusta ei näin ollen tarvitse erikseen hakea Verohallinnolta.

Keskimääräinen lisäpalautus on hakijaa kohti noin 1300 euroa. Yli 10 000 euron lisäpalautuksia on arviolta 200, 5000-10 000 euron lisäpalautuksia 1000, 1000-5000 euron lisäpalautuksia 12 000 ja alle 1000 euron lisäpalautuksia 21 000.

Maatalouden energiaveron palautus koskee vain valmisteveron energiasisältöveron osuutta, joka palautetaan kokonaan. Kuluvan eduskuntakauden aikana on korotettu vain energiasisältöveron osuutta, ei valmisteveron hiilidioksidiveron osuutta. Näin maatalous on saanut korotuksen takaisin palautuksena. Aikaisemmin palautus koski myös hiilidioksidiveroa, mutta pääministeri Jyrki Kataisen hallitus poisti tämän palautuksen osan.

Esko Kiviranta
Kansanedustaja, kesk.

Varsinais-Suomen vaalipiiri